S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
logo        ... klempířina, okapy a plechy pro každého. 

Nevíte si rady?

739 030 060

Po - Pá 8:00 - 17:00


Platební metody

Vážení zákazníci, v našem e-shopu můžete platit těmito způsoby...


GDPR
Zásady ochrany osobních údajů

STAV-INVEST střešní systémy, s.r.o.

Polaneckého 931/12, 197 03 Praha 9-Kbely

IČ: 63986361, DIČ: CZ63986361

Dále jen „společnost“

Oprávněný zástupce: Ing. Vratislav Kroc, jednatel

Tel.: 246 051 591, 777225282

Email: kroc@stavinvest.cz

Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

STAV-INVEST střešní systémy, s.r.o. je obchodní firma zaměřená na specializovaný prodej střešních

materiálů, nářadí, doplňků a zařízení. Provozuje weby

www.stavinvest.cz

www.vsenastrechy.cz

www.klempirsky-eshop.cz

www.palenabobrovka.cz

www.nelskamp.cz

Zavazujeme se, že budeme chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují

základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které

nám poskytnete.

STAV-INVEST střešní systémy, s.r.o. vystupuje ve vztahu k těmto zásadám jako správce osobních

údajů.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme tyto osobní údaje: Email, jméno a příjmení, telefonní číslo, v některých případech

heslo v zašifrované podobě a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb), případně jiný online identifikátor.

Prostudujte, prosím, následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak

s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových

stránek přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak

to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní

informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu

využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy

k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji

v poskytování služeb. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného

účelu a zpracováváme je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Některé z těchto

informací nám můžete poskytnout při vypracování nabídky na dodávku zboží a služeb, vyplněním

formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu či e-mailu. Některé z

nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když

navštěvujete naše webové stránky.

ÚČELY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje primárně za účely a na právních základech uvedených

v následující tabulce:

Jednání o budoucí spolupráci (uzavření smlouvy)

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem jednání o budoucí spolupráci, tedy za účelem jednání

o uzavřením smlouvy o takové spolupráci. K takovému zpracování dochází v okamžiku, kdy je

Společnost např. oslovena s nabídkou o spolupráci anebo s poptávkou na poskytnutí služeb ze strany

Účel zpracování Právní základ zpracování Právní úprava

jednání o budoucí spolupráci (o

uzavření smlouvy)

zpracování nezbytné pro provedení

opatření přijatých před uzavřením

smlouvy na žádost subjektu údajů

čl. 6 odst. 1 písm. b)

GDPR

příprava, uzavření, plnění, změna

a ukončení smlouvy o spolupráci

zpracování nezbytné pro plnění smlouvy,

jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

čl. 6 odst. 1 písm. b)

GDPR

plnění právních povinnosti ze

strany Společnosti

zpracování nezbytné pro splnění právní

povinnosti, která se na správce vztahuje

čl. 6 odst. 1 písm. c)

GDPR

vedení evidence (potenciálních)

zákazníků a dodavatelů

určení, výkonu nebo obhajoby

právních nároků Společnosti

komunikace se zákazníky a

dodavateli,

vyřizování dotazů vznesených

prostřednictvím kontaktního

formuláře,

uplatňování přímého marketingu

zpracování je nezbytné pro účely

oprávněných zájmů příslušného správce

či třetí strany, kromě případů, kdy před

těmito zájmy mají přednost zájmy nebo

základní práva a svobody subjektu údajů

vyžadující ochranu osobních údajů,

zejména pokud je subjektem údajů dítě

čl. 6 odst. 1 písm. f)

GDPR.

Společnosti a mezi Společností a subjektem údajů probíhá kontraktační proces, tedy proces vedoucí

k uzavření příslušné smlouvy o spolupráci.

Spolupráce (plnění uzavřené smlouvy)

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem spolupráce, tedy plnění smlouvy uzavřené mezi

Společností a dodavatelem/zákazníkem, tedy zejména proto, aby Společnost mohla plnit své

povinnosti z takové smlouvy vyplývající.

Plnění právních povinností ze strany Společnosti

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností Společnosti, vyplývajících

zejména ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty atd.

(např. povinnosti Společnosti vést účetnictví a uchovávat účetní a daňové doklady), včetně povinnosti

Společnosti být schopna doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními

předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Oprávněné zájmy Společnosti

Společnost může zpracovávat osobní údaje za účelem:

· vedení evidence (potenciálních) zákazníků a dodavatelů prostřednictvím CRM systému,

· určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků z uzavřených smluv),

· komunikace se zákazníky a dodavateli (není-li tato komunikace prováděna v rámci spolupráce),

· vyřizování dotazů vznesených prostřednictvím webového kontaktního formuláře Společnosti,

dostupného na (doplnit),

· uplatňování přímého marketingu.

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování

či profilování.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po maximální dobu 10 let od data jejich získání. Tato doba nemá

vliv na osobní údaje uchovávané na základě plnění zákonných povinností např. pro účely řádného

vedení účetnictví či archivnictví.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými

příjemcem Vašich osobních údajů je pouze naše společnost. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s

třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to

je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského

hospodářského prostoru („EHP“).

Přijali jsme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné

k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto

Zásad.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní

prostředek a ověřování, které Vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek,

jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny.

Pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží Vaše údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce

snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit

nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme

na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních

údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet

do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili

jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete

omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich

osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů,

tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních

údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé

množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho

webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým

stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu,

která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují

nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu

našich stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám předávat naše doporučení,

zatímco si prohlížíte jiné stránky. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly

nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách

www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné

technologie nepřijímal.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE NA WEBU

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společnosti Google, Inc. (dále

jen "Google"). Služba Google Analytics sbírá údaje o návštěvách na našich webových stránkách.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její

aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na

stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám,

bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro

Google.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány

na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů. Pokud

si přejete uplatnit jakákoli svá práva, napište nám na níže uvedenou adresu, nebo nás oslovte

prostřednictvím oddílu Kontakty na www.stavinvest.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

OGFmZG